V pátek 30. listopadu se před budovou 1. stupně základní školy shromáždilo velké množství maminek, tatínků, babiček, dědečků, dětí a dalších lidí. Ano, konal se další, letos již šestý ročník tradičního předvánočního jarmarku.
Jarmark začal tradičně v 16:00 hodin venku, před budovou školy, kde již byly připravené děti z mateřské školy a dětského pěveckého sboru Včelky pod vedením Máji Malé a za hudebního doprovodu Hany Krúpové s krátkým vystoupením složeným z vánočních písniček a koled. Po nich vystoupili žáci 6. B, kteří pod vedením paní učitelky Kateřiny Hájkové zazpívali předvánoční písničku, a jarmark mohl začít. Školní dveře se otevřely a desítky návštěvníků z řad rodičů, dětí a dalších občanů zaplnily velmi rychle prostory školy určené k jarmarku. Většina z nich zamířila k šatnám, směnárně nebo přímo k tvůrčím dílnám, které byly jako vždy ve všech třídách. Letos jsme připravili 18 tvůrčích dílen, ve kterých si mohli zájemci vyrobit nejrůznější okrasné předměty nějak spojené s Vánoci.
Kdo nechtěl nic vyrábět, mohl si zakoupit hotové výrobky. I zde byla nabídka velmi pestrá a svým složením doplňovala výrobky, které bylo možné si vyrobit v dílnách. I letos jsme vyzkoušeli něco nového – malování na obličej. Děti, ale i dospělí si mohli nechat od paní umělkyně namalovat na obličej krásné barevné vzory doplněné o různé třpytky. Ani letos jsme nezapomněli na to, že návštěvníkům jarmarku může při vyrábění všech těch krásných věcí trochu vyhládnout nebo že budou chtít uhasit žízeň. Občerstvení bylo připravené podobně jako v předešlých letech, ale nabídku jsme ještě doplnili o další lahůdky. Kromě klobásek jsme prodávali též grilované maso a nabídku sladkého pečiva doplnila vánoční štola, tvarohové zákusky a rafaelo.
Účast veřejnosti byla opět velká. Znovu nás mile překvapilo, kolik přišlo návštěvníků a příjemně nás potěšily i jejich příznivé reakce. Některé jsme se dozvídali ústně – přímo na místě, jiné nám návštěvníci zapsali do pamětní knihy. Letos poprvé nám do ní kromě dospělých psaly i děti.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci či průběhu předvánočního jarmarku. Hlavně paním učitelkám mateřské i základní školy a vychovatelkám školní družiny a školního klubu. Ti všichni vymýšleli, připravovali a vedli jednotlivé tvůrčí dílny a podíleli se na hladkém průběhu celé akce. Dětem z mateřské školy a dětského pěveckého sboru Včelky, které si s paními učitelkami a paní sbormistryní připravily krásné vystoupení na zahájení. Žákyním a žákům základní školy. Bez jejich pomoci bychom jarmark jen velmi těžko zvládli. Pomáhali nám při přípravě, organizaci i při práci v tvůrčích dílnách. Uklízečkám a školníkům, kteří převáželi nejrůznější věci, pracovali na výzdobě školy a všechny prostory potom vzorně uklidili. Kuchařkám, které napekly voňavé vánočky a paní vedoucí stravování za vynikající perník.
Paní Anně Kasákové, která pro nás ušila tělíčka vánočních soviček do vánoční dílny, panu Pavlu Chaloupkovi za zhotovení prkének pro vánoční svícny, panu Jozefu Kockovi za profesionální pomoc s občerstvením, paní Miroslavě Jandové za upečení výborných tvarohových zákusků a řezů rafaelo, paní Ladě Kockové za upečení velmi chutných vánočních štol, paní učitelce Kamile Ajšmanové za sponzorský dar, slečně Evě Pížové za velmi zdařilou dílnu malování za obličej, panu Tomáši Štětinovi za sponzorský dar, manželům Škodovým za darování jedlových větví na výzdobu školních prostor a paní školnici za napečení výborných minivánoček.
A na závěr již tradičně děkuji našemu zřizovateli Městu Raspenava za podporu a pomoc při organizaci jarmarku a našim hasičům, kteří nám velmi pomohli s venkovním občerstvením. Díky nim jsme mohli návštěvníkům nabídnout i grilované bratwursty a maso. No a samozřejmě také děkuji všem návštěvníkům jarmarku za to, že přišli a vytvořili spolu s námi v prostorách školy tu správnou předvánoční atmosféru.
Šťastné a veselé Vánoce všem!

Mgr. Petr Chvojka

Poznámka: Článek je zkrácený, celý článek naleznete v Raspenavském zpravodaji