Projektový den Frýdlantsko proběhl v říjnu 2018. Žáci 6. A a 6. B společně plnili úkoly a pomocí připraveného pracovního listu získávali informace o historii a přírodních zajímavostech Nového Města pod Smrkem a jeho okolí. Mgr. Kočovská Renata