Páteční hodinu prvouky jsme ve 3.A strávili pokusy. Zaměřili jsme se na teplotu, půdu, vzduch a vodu. Děti chodily po stanovištích. Přečetli si badatelský úkol a snažily se jej vyřešit. Výsledky pokusů zapisovaly do karet. Další hodinu si vybraly nejzajímavější pokus a napsaly si, jak na stanovišti postupovaly. Děti byly aktivní a zvídavé.
Mgr. Lenka Kubíková