V pátek 5. 4. 2019 se naše škola zapojila do celosvětového projektu Ukliďmě svět. Organizačně celou akci zajistil Žákovský parlament, který připravil plakát, osvětu a také formuláře a mapy na zakreslení a vytyčení úklidových tras včetně míst, kde jednotlivé třídy zanechají sesbíraný odpad. Po počáteční nevoli některých žáků i rodičů se úklidová akce opravdu povedla. Sbíraly opravdu všechny třídy od 1. až do 9., zúčastnili se žáci ze školy praktické i speciální. Společnými silami se nám podařilo sesbírat neuvěřitelných cca 30 pytlů a 13 pneumatik – od traktoru, nákladních aut, osobních aut i jízdních kol, které jsme ve spolupráci s p. Janem Málkem svezli do sběrného dvora. Je s podivem, že se nám po naší obci válí tolik odpadu, když máme přímo v obci sběrný dvůr, který pro občany Raspenavy vybírá odpad zcela zdarma. Je tu hustá síť popelnic i těch na tříděný odpad, i přesto se mezi námi najde spousta těch, kteří s klidem svůj odpad odhodí na zem... Doufáme, že v dalším roce, kdy plánujeme pokračování této akce, bude odpadu po Raspenavě ubývat a že se k nám přidá i někdo další z řad občanů. Protože každý kousek se počítá!

Dana Málková