V pátek 5. 4. 2018 se děti ze třetí třídy zapojily do akce Ukliďme svět - ukliďmě Česko. Vyrazili jsme na 3 vyučovací hodiny do přírody. Velkou část této doby jsme věnovali pozorování jarní přírody. Pro děti byly připraveny aktivity na rozvoj vnímání, seznámily se s jarními bylinami a jejich využitím, dozvídaly se, proč tyto květiny rostou právě na jaře. Zkoumaly pupeny stromů a semenáčková miminka. Na závěr pomohly přírodě sběrem odpadků.
Mgr. Lenka Kubíková