Raspenavské tvořivé hrátky se tradičně odehrávají v měsíci květnu v krásných prostorách raspenavské fary a rozkvetlé farní zahrady. Příprava takovéto akce je velmi náročná. Cílem všech organizátorů a zapojených dobrovolníků je zajistit v časovém předstihu vše potřebné, ke zdárnému průběhu akce. Vymyslet a připravit výtvarné dílničky pro děti i dospělé, k oživení příjemné atmosféry společného tvoření přizvat známé výtvarníky, malé i velké hudebníky, tanečníky a herce, zajistit příjemné zázemí pro všechny účastníky a návštěvníky atd.
Ve čtvrtek 23. května bylo možno zaslechnout ze zahrady zvuky motorových pil. To začínali pozvaní řezbáři vytvářet z dubových kmenů Betlém, pro naše město Raspenavu. Betlém by měl být v čase adventním instalován v místě městských vánočních slavností.
Páteční návštěvníci Tvořivých hrátek se již mohli připojit k tvoření v připravených dílničkách. Vznikaly zde krásné šperky, dřevěné lodě, gelové svíčky s dary moře, malované polštářky a tašky, větrníky, „hmyzáčci“ z kolíčků, loutky, obrázky z přírodnin, květinové věnce apod. Páteční podvečer oživilo vystoupení skupiny Kmeti a Irské sestry se svým tanečním vystoupením. Mnozí využili i možnosti opéci si vuřtíky podle své chuti na připraveném grilu. Ve spolupráci s Raspenavskou farností jsme mohli návštěvníky večer pozvat i do raspenavského kostela na koncert středověké lidové a duchovní hudby v podání vynikajícího muzikanta Tomáše Najbrta.
Hlavní kulturní program byl přichystán na sobotu 25. 5. 2019. Na dopolední dílničky přijely i dvě delegace s dětmi z Czernawy a Gryfowa Slazki s veselou MUZIKOU ZE DVORKA. Odpolední galaodpoledne uvedly děti z raspenavské MŠ, vystoupila zde skupina Proudy, svými tanci obohatila program country skupina Nord River, pohádkou O pavím králi zaujali diváky žáci ze ZŠ Frýdlant a velký ohlas sklidila také skupina Ferlesband. Tradicí se stávají i aukce keramických výrobků a uměleckých děl. Předměty do letošní aukce věnovali přítomní umělci, výtvarníci z keramického kroužku při ZŠ a MŠ Raspenava a klienti sociálně terapeutické dílny Domova Raspenava. Výtěžek putuje do ZŠ a MŠ Raspenava a Domova Raspenava. Ještě jednou děkujeme všem přispěvatelům do aukce.
Raspenavské tvořivé hrátky tradičně doplňuje také soutěžní výstava výtvarných prací. Téma té letošní znělo „Jizerky a my“. Po celou dobu konání akce bylo možno ve výstavní síni farní charity obdivovat výtvarná dílka žáků mateřských, základních a uměleckých škol z Frýdlantského výběžku a polské strany Jizerských hor i klientů terapeutické dílny Domova Raspenava. Vyhlášení vítězů soutěže a ocenění mnoha mladých výtvarníků proběhne v měsíci červnu v kavárně Domov.

O jídlo pro účastníky i občerstvení pro návštěvníky a hosty se po celou dobu výborně starali pan Josef Štětina a Tomáš Štětina. Ochutnávkou výborných koláčků a dortíků obohatili nabídku také klienti a terapeuti místní kavárny DOMOV.

Zbývá ještě poděkovat všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu akce.
Poděkování patří nejen celému organizačnímu týmu, ale i sponzorům – Novus Česko s. r. o, JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA spol. s r. o., ALFA FARSKÝ, s.r.o., Farnost Raspenava,
STAVBY TURSKÝ Libor Turský, Uhlířství Raspenava, M + S spol. s. r. o., KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o., DANZER BOHEMIA - DÝHÁRNA, s.r.o. , Petr Beran, Truhlářství Janáček – Historická okna a dveře, Folda s.r.o. a Czech Fibre spol. s r. o.

Zároveň by se tato akce nemohla uskutečnit bez finančních a mediálních partnerů, kterými byli Liberecký kraj, ZŠ a MŠ Raspenava, Město Raspenava, Domov Raspenava, freedlantsko.eu, SDH Raspenava, kteří rovněž přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

Zvláštní poděkování patří všem dobrovolným, ochotným a milým lidem, kteří nám bez finanční odměny po celé tři dny pomáhali.

ZŠ a MŠ Raspenava