V úterý 14. května jsme se s třetí třídou vydali do Hejnic do Střevlíku na program Lovci mamutů I. Děti měly možnost vyzkoušet si chůzi milionovými kroky a poznávat tak různá časová období života dinosaurů a mamutů. Při hře na "velejeleny" musely spolupracovat a vymýšlet společnou taktiku, aby společně přežily a nenechaly se chytit šavlozubými tygry. Poté šly lovit mamuta střelbou z luku. Na závěr se pomocí křesadel snažily rozdělat oheň a vytvořily si tak možnost upéct si mamuta.

Mgr. Lenka Kubíková