Třetí třída se vypravila na školní výlet na Kočičí kameny. V Bílém Potoce jsme se setkali s lektorkou střediska ekologické výchovy Střevlík. Společně jsme se vydali na skoro 10 kilometrů dlouhou procházku po méně známých lesních cestách. Na různých stanovištích děti plnily úkoly, které se zabývaly životem stromů. Z Kočičích kamenů se pak děti mohly rozhlédnout po Jizerských horách. Cestou zpět se zastavily na oplatce v Lázních Libverda.

Mgr. Lenka Kubíková