V úterý 10. 9. 2019 jeli žáci ze 4. třídy do Střediska ekologické výchovy Divizna v Liberci na výukový program Hmyz pod lupou. Strávili celé dopoledne v lese za ZOO Liberec. Naučili se poznávat základní znaky hmyzu. Dokáží zařadit hmyz do několika podskupin. Nejvíce děti samozřejmě bavil lov hmyzu a to jak na souši, tak ve vodě.
Mgr. Lenka Kubíková