V pátek 1. listopadu 2019 se uskutečnil halloweenský den na 2. stupni ZŠ. Byla vyhlášena soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. V pondělí 4. listopadu 2019 se táž akce uskutečnila i na 1. stupni. Na obou stupních se děti, které se nebály, samy vyzdobily a převlékly do nejrůznějších masek. Kuchařky v jídelně dokonce uvařily k obědu strašidelné špagety, které se musely sníst dříve, než špagety snědí strávníka. Oběd se tedy proměnil v lítý boj, kdo bude dříve sněden – zda špagety dětmi, nebo děti špagetami.

Mgr. Dana Štěpinová