Na konci října se děti během projektového dopoledne seznámily se životem motýlů. Nejprve sepsaly na tabuli vše, co o motýlech již vědí. Ukázali jsme si, jaký je podíl nočních a denních motýlů a hledali jsme společné znaky. Poznávali jsme různé tvary vajíček, housenek, poznávali jsme rekordmany z motýlí říše. Při venkovních hrách si děti uvědomovaly, jak je nezbytné pro přežití jednotlivých druhů motýlů zachování jejich přirozeného prostředí například ponecháním určité části zahrady neposekané. Vyzkoušely si, jak je těžké obstarávat si potravu a jak různé druhy hmyzu mají i jiné stravovací podmínky. Poslední hra byla zaměřena na význam motýlů jako důležitých opylovačů.

Mgr. Lenka Kubíková