Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 odjeli žáci 9. A spolu s třídní učitelkou D. Štěpinovou na projektový den, který pořádala Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu. Děti byly rozděleny do třech skupin. Tyto skupiny se zaměřovaly technicky, potravinářsko-chemicky a zemědělsko-zahradnicky. Děti byly seznámeny se studiem na škole, se stipendijními programy a dokonce si z projektového dne odnesly hotové výrobky (housky, úhelník, květinový závěs, krmítko pro ptáčky).

Mgr. Dana Štěpinová