Předvánoční jarmark

V pátek 22. listopadu pořádala naše škola pod záštitou Města Raspenava a za pomoci mnoha pomocníků, sedmý ročník předvánočního jarmarku.
Vše začalo tradičně venku před budovou školy. Děti z dětského pěveckého kroužku Včelky pod vedením Máji Malé zahájily jarmark krátkým vystoupením složeným z vánočních písniček a koled.
Potom už se otevřely dveře školy a všichni návštěvníci vyrazili dovnitř. Letos bylo celkem 16 dílen a bylo možné si vyrobit různé krásné předměty nějak související s blížícími se Vánoci. Všechno už bylo dopředu připravené v rámci vánočních dílen ve škole našimi šikovnými dětmi a paními učitelkami. Vánoční dílny pro nejmenší připravily paní učitelky z naší mateřské školy.
Kdo nechtěl nic vyrábět, mohl si zakoupit hotové výrobky, které byly také předem připraveny ve vánočních dílnách nebo prostě „kdy byl jen trochu čas…“ a to nejen dětmi s paními učitelkami, ale i ostatními zaměstnanci školy nebo šikovnými rodiči. I zde byla nabídka velmi pestrá a svým složením doplňovala výrobky, které bylo možné si vyrobit v dílnách.
Součástí jarmarku bylo i letos tradiční občerstvení. Máme už takovou zkušenost, že při výrobě krásných vánočních ozdob návštěvníkům jarmarku většinou trochu vytráví. Proto jsme připravili nejrůznější lahůdky pro mlsné jazýčky. Byly zde klobásky, grilované maso, vánoční štola, výborná linecká kolečka a samozřejmě nechyběl ani oblíbený párek v rohlíku.
Účast veřejnosti byla opět velká. Vždy nás mile překvapí, zájem všech těch lidí, kteří přijdou. Většinou jsou pozitivně naladění, mají na tvářích úsměvy a je na nich vidět adventní pohoda a klid. Příjemné jsou též reakce návštěvníků v pamětní knize. C
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci či průběhu předvánočního jarmarku. Hlavně paním učitelkám a asistentkám pedagoga mateřské i základní školy a vychovatelkám školní družiny a školního klubu. Ti všichni vymýšleli, připravovali a vedli jednotlivé tvůrčí dílny, vyráběli výrobky k prodeji a podíleli se na hladkém průběhu celé akce. Dětem z dětského pěveckého sboru Včelky, které s paní sbormistryní připravily krásné vystoupení na zahájení. Žákyním a žákům základní školy. Bez jejich pomoci bychom jarmark jen velmi těžko zvládli. Pomáhali nám při přípravě, organizaci i při práci v tvůrčích dílnách. Uklízečkám a školníkům, kteří převáželi nejrůznější věci, pracovali na výzdobě školy a všechny prostory potom vzorně uklidili. Kuchařkám a vedoucí školního stravování, protože napekly výborné voňavé štoly a vynikající perník.
Paní Anně Kasákové, která pro nás ušila nádherné vánoční tašky a překrásné ošatky, panu Zbyňku Kubátovi za sponzorský dar, panu Ondřeji Ječnému za profesionální pomoc s občerstvením, paní Kristýně Dubové, která upekla vynikající linecká kolečka a vyrobila pro nás andělíčky z drátku, Dušanu Pfohlovi za propagaci jarmarku, panu Miroslavu Krkoškovi a Karlu Petrnouškovi za výrobu polotovarů pro svícínky, paní učitelce Kamile Ajšmanové za sponzorský dar, manželům Škodovým za darování jedlových větví na výzdobu školních prostor, hasičům z Lužce za zapůjčení a dopravení stolů, paní Pavlíně Jersákové za pomoc ve směnárně, paní Pavle Petrnouškové za sponzorské provedení tvůrčí dílny s vánočními zrcátky a Iloně Daňové za pomoc s přípravou párků v rohlíku. Paní školnici Martině Kockové děkujeme za napečení výborných minivánoček, ale hlavně za upečení, nazdobení a instalaci krásného perníkového betléma.
A na závěr již tradičně děkuji našemu zřizovateli Městu Raspenava za podporu a pomoc při organizaci jarmarku a našim hasičům, kteří nám velmi pomohli s venkovním občerstvením. Díky nim jsme mohli návštěvníkům nabídnout i grilované bratwursty a maso. No a samozřejmě také děkuji všem návštěvníkům jarmarku za to, že přišli a vytvořili spolu s námi v prostorách školy tu správnou předvánoční atmosféru.
Šťastné a veselé Vánoce všem!

Mgr. Petr Chvojka

Nezkrácený článek najdete v Raspenavském zpravodaji.