Třída 5. A je zapojena do celoročního projektu Poklady z půdy. Tento projekt realizuje ve spolupráci se SEV Divizna v Liberci. Toto středisko je garantem a metodikem projektu. Cílem programu je přivést žáka k hlubšímu poznání půdy a uvědomění si jejího významu, aby péči o půdu považoval za nutnou a smysluplnou v každodenním životě. Záměrem je přinést u zúčastněných hlubší a trvalejší výsledky ve vzdělání díky dlouhodobé a systematické práci se stejnou skupinou žáků.
Po čtyřměsíční distanční výuce jsme věnovali dva pohodové dny zpracování zadaných úkolů a projektů. Pevně doufáme, že se nám podaří v rámci projektu vyjet i na lekce do Liberce, zatím musíme všechny lekce upravovat pro využití v rámci třídy.
Mgr. Lenka Kubíková