6.května se žáci 3.-5. třídy zúčastnili programů, které si pro ně připravilo Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlík. Protože ještě nebylo možné, aby se děti zúčastnily těchto programů v Hejnicích v sídle Střevlíku, tak přijeli lektoři za dětmi do školy. Pro třetí třídu byl připraven program Pes přítel člověka, kde se děti setkaly i s živým pejskem. Čtvrtá třída se seznámila se životem lososů v rámci programu Dlouhá cesta lososa. Pátá třída měla program zaměřený na tetřívka, vzácného obyvatele jizerskohorských rašelinišť.
Mgr. Lenka Kubíková