V pátek 4. 6. 2021 se žáci ze 6. A vydali s třídní učitelkou Danou Štěpinovou a asistentkou Marcelou Magniovou na naučnou exkurzi „Po stopách pohraničního opevnění“. Děti se nejprve přesunuly vlakem do Oldřichova v Hájích a pak už pokračovaly jen pěšky. Na začátku je unavil náročný výstup na Kopřivník. Odtud pak už sestupovaly po linii „bunkrů“, vystavěných před 2. světovou válkou. Výprava byla velmi zajímavá a děti hledání bunkrů bavilo. Zároveň jim učitelka dějepisu poskytla výklad, proč jsou bunkry vystavěné zrovna tak, jak děti viděly. Naučná exkurze děti fyzicky i časově zmohla, a proto pak již nebyl dodržen původní plán = zmrzlina v Hejnicích. Vzhledem k velmi teplému počasí byla exkurze zkrácena z původně plánovaných 10 km na 5 a od Šolcova rybníku se všichni vydali nejkratší cestou do Raspenavy. Poslední kilometr po prosluněné louce tak byl nejnáročnější z celé výpravy. Děti pak rády ulehly do stínu stromů nedaleko raspenavského nádraží.
Mgr. Dana Štěpinová