V úterý 1. 6. 21 se čtyři družstva dětí vydala po cestě značené pochodovými značkami. Úkolem družstev bylo hledat skrýše s dopisy, opsat jejich text a dopis zase vrátit na místo. Družstvo, které našlo nejvíce dopisů – družstvo „ FORTNAJŤÁCI“ zvítězilo.

Mája Malá