V úterý 23. června 2015 pro nás pan starosta, pan místostarosta a paní knihovnice uspořádali tradiční pasování prvňáčků na čtenáře.
Děti nejdříve musely dokázat, že jsou již dobrými čtenáři. Když složily slib čtenáře, že se budou ke knížkám chovat ohleduplně a opatrně, byly pasovány panem rytířem na čtenáře.
Kromě pěkného zážitku si děti odnesly i čtenářský řád, pamětní list a pěknou knížku na čtení.
Děkujeme.

Mgr. Petr Chvojka