V září jsme prožili jeden týden na harmonizačním pobytu. Byli jsme ubytovaní v hotelu Montánie. Zažili jsme tu spoustu legrace u různých her. Asi nejvíce jsme se všichni pobavili u tzv. kolíčkované. Téměř každý den jsme vyrazili na nějaký výlet, například jsme se byli podívat za horskou službou na Jizerce. Společný týden jsme završili noční stezkou odvahy a foto projekcí.
Poněvadž jsme spolu trávili tolik času, mohli jsme zde pohlédnout na své kamarády, spolužáky a učitele zcela jinýma očima než ve škole. Doufám, že na tento týden bude všichni rádi vzpomínat, ač už třeba školní lavice dávno opustíme.
Třídní učitelka Mgr. Lenka Zezulová