V pátek 25. 9. 2015 se konal již 6. ročník celoevropské akce Noc vědců, jejíž cílem je zábavnou formou přiblížit vědu široké veřejnosti. V rámci tohoto večera bylo bezplatně zpřístupněno Science centrum iQLANDIA v Liberci. S vybranými žáky 6. a 9. ročníku jsme se na tuto akci vypravili. Každý si mohl vybrat, co ho nejvíce zajímá. Nabídka pro návštěvníky byla široká – vědecké show, divadelní představení, workshopy nebo experimentování v laboratoři, které formou hry přibližovaly různé fyzikální a chemické zákony. Otevřeny byly i některé expozice centra – např. Člověk nebo Vodní svět.
Mgr. Hana Lipenská