Jarní seminář o zpracování astronomických dat (29. 4. - 1. 5. 2016) v Astronomickém ústavu AV ČR v.v.i. v Ondřejově