Pro laboratoře elektrotechnických měření zhotovil technik školy dva nové přípravky – jeden slouží k měřenín statických a dynamických vlastností optoelektrických spojovacích členů ( úloha pro třetí ročníky a k praktické maturitě čtvrtých ročníků ) a druhý přípravek slouží k rychlému otestování funkčnosti operačních zesilovačů typu MAA741, které se používají v úlohách čtvrtých ročníků.

Foto a výroba přípravků: O. Mašek