Dnes 10. června 2016 bylo v prostorách starobylé Radnice města Chomutova slavnostně předáno absolventům naší školy maturitní vysvědčení. Za Magistrát města Chomutova k absolventům promluvil Ing. Jan Hartman a za vedení SPŠ a VOŠ ředitel Ing. Jan Lacina.

foto Otakar Mašek, Ing. Radovan Šlégl