K bezpečnému měření na nových úlohách v elektrotechnických laboratořích vyvinul a vyrobil technik školy čtyři kusy nových redukcí k připojení na síť 230V s bezpečnostními zdířkami, kde je zabráněno přímému dotyku s živou částí. Přípravky se budou využívat nejen v úlohách letos nově zařazených pro specializaci TM – čtvrté ročníky.

Výroba přípravků a foto: O. Mašek