Dne 26. května 2018 se setkali u příležitosti 50 let od maturity bývalí absolventi naší školy, oboru Automatizace. Současnou budovu školy si prohlédli za doprovodu pana Jiřího Černého, vedoucího dílen.

Mezi absolventy této třídy je i naše bývalá dlouholetá kolegyně - asistentka laboratoří elektrotechnických měření, paní Alena Beranová.