Dnes 24.6.2019 studenti Vyšší odborné školy zakončují své tříleté studium absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka.