V neděli 17. listopadu 2019 zástupci města, organizací, spolků, veřejnosti a také naší školy položili kytice a věnce v Městském parku v Chomutově k Pomníku obětem válek a totalit. Tímto aktem v 10 hodin začal sváteční den plný dalších vzpomínkových akcí, kterých se studenti mohli zúčastnit dobrovolně a ne povinně jako v době totality.
V kostele sv. Kateřiny byl k vidění Obelisk Pravdy a lásky s otiskem dlaně Václava Havla od sochaře Karla Melouna, v muzeu probíhala přednáška historika Jiřího Kopici o průběhu Sametové revoluce na Chomutovsku. Sváteční den zakončil koncert karlovarského Riccio Quartettu v kostele sv. Ignáce.
Všichni naši žáci si události Sametové revoluce připomněli také aktivní účastí na únikové hře v chomutovském muzeu Únik z totality. Získané znalosti pak žáci v některých hodinách humanitních předmětů shrnuli do koláží, plakátů a videí o době nedávno minulé. Mohli tak porovnávat pro ně ,,dávnou” minulost se současností.