V pátek 13. 12. a v sobotu 14. 12. 2019 proběhly dny otevřených dveří pro zájemce o studiu na naší škole. Velké návštěvnosti se těšil hlavně sobotní termín, kdy se k nám dostavilo asi 110 budoucích uchazečů většinou v doprovodu rodičů i mladších sourozenců. Návštěvníci nejprve získali obecné informace o studiu od zástupců ředitele Ing. Vlasty Galuszkové a Ing. Petra Macháčka a kariérové poradkyně Ing. Jany Rosecké a poté studenti jednotlivé skupiny provedli některými učebnami a laboratořemi. Zde na ně čekali nejen vyučující, ale i naši žáci, aby jim ukázali vybavení laboratoří a prezentovali svůj obor. Návštěvníci se mohli seznámit s tiskem na 3D tiskárně, s programovatelnými roboty a učebními pomůckami pro fyziku a chemii.
Nyní již záleží pouze na rozhodnutí úspěšných absolventů 9. tříd, jestli budou chtít při vyplňování přihlášek na střední školu uvést jméno naší školy na prvním místě a zda úspěšně zvládnou nástrahy přijímacích zkoušek.
V sobotu k nám také přišlo téměř 300 bývalých absolventů, aby si v rámci připomenutí 145. výročí školy zavzpomínali na léta svých studií a v některých případech si i popovídali se svými bývalými kantory. Vzhledem k tomu, že přišli i dříve narození absolventi, bylo pro ně v některých třídách připraveno i malé občerstvení, během kterého se mohli podívat na prezentaci archivních školních fotografií, které s velkým úsilím nashromáždila z různých zdrojů naše kolegyně Ing. Stanislava Koloušková.

Velké poděkování náleží nejen výše jmenovaným ale všem, kteří se účastnili přípravy i realizace DOD.