Pro laboratoře elektrotechnických měření připravujeme během prázdnin inovaci úloh pro čtvrté ročníky a modernizaci vybavení. Sadu nových měřících kabelů upravujeme pro potřeby laboratoří doplněním kontaktních oček vhodných k uchycení pod přístrojové svorky.

foto Otakar Mašek