Čiči výkvět Josífek nedá pokoj v žádném okamžiku, takto pozlobil dědečka Droníčka, došlo ale pouze k packovačce, a protože je dědeček Droníček moudřejší, šel si lehnout jinam.