Haló, tady Ozáček! Nemocný kocourek se hlásí o pozornost prostřednictvím fotografií z poslední veterinární prohlídky kočiček v útulku. Chlapeček přišel do útulku polámaný, zubožený a velmi nemocný - sotva dýchal. Dnes je Ozáček ještě stále chudinka, ale zdaleka už tak velmi ztěžka nedýchá. Stále však visí ve vzduchu velký vykřicník a my si moc a moc přejeme, aby se nic v kocourkovi nezlomilo. Chlapečka brzy čeká další vyšetření na pražské veterinární klinice. Za vše velmi děkujeme.