Rebečce Srdíčkové - plašší kočičce se daří dobře a tímto vás zdraví z pokoje Maxíčka útulku Srdcem pro kočky, kde žije již několik let.