Do nově vzniklého hostivického depozita Srdcem pro kočky u tety Nicole byli přijati hned tři noví nájemníci z nové lokality Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. O kočičky zde pečují řádové sestry, avšak je potřeba zajistit, aby se nekontrovaně nemnožily. Přijali jsme proto kočičku Boromejku, kocourka Boromira a jeho mladší sestřičku Borušku. Oba asi roční mourci již mají za sebou kastraci, daří se jim dobře a moc jim u nás v depozitu chutná. Po ukončení rekonvalescence budou vypuštěni zpět do původní lokality, kde mají zázemí i krmiče. Pro asi půlroční holčičku Borušku se nám mezi sestrami podařilo najít domov, do kterého poputuje již tuto středu.