Milovaný kocourek Černoočko s chronicky nemocnými ledvinami a podezřením na nádorové onemocnění je šťastný. Sice vylučuje do krvava zabarvenou moč, ale někdy taky ne. Důležité je, že Černoočkovi chutná a je ve své čiči skupině v kuchyni útulku Srdcem pro kočky spokojený. Černoočko navíc špatně ťape - spíše za sebou popotahuje jednu zadní neosvalenou tlapičku, ale i to se dá zvládnout. Tušíme, že u nás už chlapínek dožije a pevně věříme, že nejšťastněji, jak to jen půjde - milován a opečováván. Držíme tlapičky.