Nový příjem do útulku - kočičky ponechané za vraty útulku: černobílá Vondruška, černobílý Žítek a bílomourovaná Vavuška . V pátek odpoledne jsme se loučili s návštěvou, jen co jsme otevřeli vrátka, byli tam dvě přepravky a v nich tři dospělé kočičky. Tímto příjmem jsme se ocitli v prekérní situaci, kterou jsme museli vyřešit, přesouvat kočičky, neměli jsme totiž nováčky kam ubytovat. Dnes proběhne útulkové zasedání a některé micinky přesuneme do hostovického depozita k tetě Nicole.