Šéfík svého pokojíku vysokoškolsky vzdělaný kocourek Matyášek, který v minulosti chodil na přednášky do poslucháry ČVUT, se tímto hlásí o pozornost v rámci svého oblíbeného odpočinkového polehu. Kocourkovi se daří dobře a tímto vás všechny moc zdraví. Nový domov není vyloučený, ale chtělo by to odvážného páníčka, který by dal staršímu a plaššímu kocourkovi čas a prostor v bytových podmínkách.