Nový příjem z Beřovic - kočička Vilma s polámanou tlapičkou. Starší kočička Vilma patří dlouhodobě mezi místní tulačky. Jednoho krásného dne se ale Vilmička sotva šourala, evidentně měla něco s tlapičkou. Dnes jsme tedy akutně přijali kočičku se zlomeninou zadní tlapičky, která je dehydrovaná, má shnilé zoubky a kýchá, na první pohled starší dáma. Krevní zkouška pořízená v útulku poukázala na zánět v tělíčku a špatnou krve tvorbu, která poukazuje na možnou krevní bakterii Mycoplasma, a proto odejde krev k podrobnému rozboru do diagnostické laboratoře. Vilmička byla ubytována v srdíčkovém útulku, čekají ji podrobné rentgenové snímky a až zesílí, pokud nebude operace nutná dříve, podstoupí plánovanou revizi tlapičky. Ve prospěch Vilmičky tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku na účet: 257074566/0300, v.s. 422017 a do poznámky "Vilma". Srdečně děkujeme za případnou pomoc.