Přinášíme aktuality od kocourka Volodi. Chlapečkovi se včera večer přitížilo, a proto byl převezený na pražskou veterinární kliniku, kde zůstal do druhého dne. Rtg snímky potvrdily, že má kocourek zácpu, ta však naštěstí do rána povolila a Voloďův zdravotní stav se zlepšil. Sonografie poukázala na nestandardní ledviny, a proto byla zopakována krevní zkouška, která byla při příjmu a před zákrokem v pořádku. Dnešní krevní zkouška biochemie (orgány) byla také v pořádku, jen hematologii má kocourek rozhozenou. Voloďa dostal nové léky a my si pro kocourka k večeru pojedeme. Držíme tlapičky. Voloďovi je možné přispět na léčbu prostřednictvím celoročně vyhlášené veřejné sbírky na KOČIČKY V LÉČBĚ: v.s. 22018 na účet: 257074566/0300, poznámka Voloďa. Velmi děkujeme za případnou podporu a pomoc.