Nový příjem z veterinární kliniky - kocourek po auto úraze jménem Hugo Boss. Kocourek byl pojmenován na klinice jménem Hugo, Hugýska jsme však v srdíčkovém útulku již měli a Bossíka také, a proto vzniklo fungl nové originální útulkové jméno Hugo Boss. Kocourka jsme přijímali na žádost ošetřujícího lékaře s prosbou o pomoc, na kliniku byl totiž ve večerních hodinách přijatý Hugýsek po auto úraze v závažném zdravotním stavu. Kocourek ztěžka dýchal, musel být stabilizován, a protože bylo zjištěno i vnitřní krvácení, jakmile to bylo možné, byl operován. Hugýsek měl velkou brániční kýlu, játra měl v oblasti hrudníku, zlomenou zadní tlapičku, menší množství volné tekutiny v bříšku a tak dále. Kocourek má hrudní drenáž, kterou měl v minulosti také dědeček Droníček, zůstává tedy na veterinární klinice, dokud jeho zdravotní stav nebude zvladatelný na útulkové hospitalizaci. Krevní zkouška napovídá poúrazovému stavu. Tímto vyhlašujeme ve prospěch poraněného kocourka Hugo Bosse ve vážném zdravotním stavu veřejnou sbírku: poznámka Hugo Boss, v.s. 162018 na účet: 257074566/0300. Děkujeme za případnou podporu a pomoc, Hugýsek se objeví brzy ve Velikonoční nadílce, no a držíme mu tlapičky, jak to jen nejvíce jde.