I dlouhodobě nemocný Hrošíček z hostivického depozita by velmi rád poděkoval všem dárcům, kteří se mu rozhodli přispět na velikonoční dárečky. Hrošíček má velkou radost ze speciální mističky pro odměřování krmiva, protože musíme dodržovat přísný dietní režim, dále z přírodního preparátu Imunovet, který Hrošíčkovi pomůže zvyšovat imunitu a bojovat se svými neduhy a také z velkého balení ekologického steliva. Velmi všem děkujeme za podporu a pomoc a nesmírně si toho vážíme.