Velký marůdek Dámička Srdíčková se nám zdravotně zlepšuje, přikládáme fotografie z nedávné veterinární kontroly kočiček v útulku Srdcem pro kočky pod záštitou MVDr. Šárky Křepčíkové. Dospělá kočička pochází z Prahy, kde ji a její kamarády krmila moc hodná teta krmička, která si však všimla, že Dámička špatně našlapuje na přední tlapičku. Rtg snímky nepotvrdily zlomeninu, ale lékaři se domnívají, že může mít potrhané vazy. Tento problém budeme řešit po dlouhodobějším klidovém režimu. V případě nouze by následovalo CT vyšetření a dle situace i řešení. Vstupní krevní zkouška potvrdila anémii a zvýšenou ledvinovou hodnotu, Rtg snímek potvrdil ohromný nález na plicích. Opakovaná krevní zkouška po infuzních terapiích potvrdila, že ledvinová hodnota klesla na standard a poslechově už má Dámička plíce také v daleko lepším stavu. Zaměřili jsme se na plicní červy a výsledky se dostavily. V pořádku ale ještě micinka zdaleka není, plíce, tlapička a anémie dořešeny nejsou, s dosavadními výsledky jsme však spokojeni. Ve prospěch poraněné a nemocné kočičky Dámičky jsme vyhlásili veřejnou sbírku: poznámka Dámička, v.s. 502018 na účet: 257074566/0300. Děkujeme za případnou podporu a pomoc a kočičce držíme tlapičky, jak to jen nejvíce jde.