Dělám tetě pořádek ve skříni, váš Killda Billda pampersáček útulkový darebáček.