Nádherná starší micinka Dámička Srdíčková z pokoje Maxíčka útulku Srdcem pro kočky je momentálně v léčbě. Zveřejňujeme fotografie z nedávné veterinární kontroly kočiček v útulku pod záštitou MVDr. Veroniky Kadlecové. Abyste mohli situaci lépe procítit, zveřejňujeme kočičky celou útulkovou historii: http://www.srdcemprokocky.cz/?q=taxonomy/term/904. V minulosti jsou řešili při příjmu zánět močového měchýře související s akutním onemocněním ledvin, dehydrataci a další patálie. V druhém případě rezistentní bakterii E-Colli v moči, které jsme se složitě zbavovali a opět zvýšené ledvinové hodnoty. Do útulku se ale naše nádherná pražanda primárně dostala pro poranění přední tlapičky. Po půl roce řešíme opět zvýšené ledvinové hodnoty, které se podařilo rozkapat do stadia, kdy klesly na standardní mez, jen jedna zůstala lehce zvýšená. Jenže zdravotní stav kočičky není nejlepší, musí užívat léky, dokonce jsme řešili před-kolapsový stav. Kočička je nyní ve stádiu, kdy po rozkapání infuzemi opouští hospitalizační boxík, vrací se do své kočičí skupiny a zvedla se natolik, že hopká po škrabadlech. Nicméně krevní zkouška hematologie dobrá není, napovídá imunitně zprostředkované události a tušíme, že kočička zůstane v útulku natrvalo, neboť vyžaduje časté preventivní prohlídky a v případě nouze, kterou nyní řešíme, intenzivní veterinární péči. Dámička užívá potřebné léky a určitě se vám za čas opět ozve.