Typický výraz Killdy Billdy pampersáčka vypovídající o všem :-)