O pozornost se hlásí další dva kočičí kamarádi přijati nedávno do útulku v rámci kastračního programu - moureček Jindra a želvička Danuška z Vraného + černobílý Damiánek z Jarpic. Trojička kamarádů podstoupila při příjmu vyšetření, odčervení a za několik dní proběhly kastrace. Momentálně se před propustkou do původní lokality zotavují. Některé kočičky budou hospitalizovány přímo u nás, jiné u krmičů a dobrovolníků dle místa , situace v útulku a možností krmičů. Danuška, Jindra a Damiánek jsou ubytováni přímo v útulku. Ve prospěch kastračního programu běží celoroční veřejná sbírka, poznámka: KASTRACE: v.s. 12021 na účet: 257074566/0300. Velmi děkujeme za podporu a pomoc.