Tři prima kluci černý mazlivý diabetik Mio, opatrný moureček Dařbujánek a plachý moureček Korzárek - dnes v podobě hromádky velkého štěstí.