Zírejte, jak se krásně hojím! Cesta k zahojení kožního problému byla dlouhá a doufám, že jsme před zdárným koncem léčby. Dnes jen takto krátce v rámci veteriny v útulku s paní doktorkou MVDr. Veronikou Kadlecovou. S láskou, váš Šakálek Srdíčkový.