Milovaný Brumbálek Srdíčkový je starý chlapík z krabice ponechané za vraty útulku. Kocourek přišel do útulku plný vnitřních i vnějších parazitů, velmi anemický, se shnilými zoubky, zvýšenými ledvinovými hodnotami a vysokým zánětem v tělíčku. Vzorek krve zaslaný do diagnostické laboratoře potvrdil krevní bakterii mycoplazmu. Jeden z léků, který kocourek potřebuje, nám blinká a tudíž musela být kocourkovi přenastavena léčba. Navzdory tomu, že nám chlapík baští, krevní zkouška se nezlepšuje a některé hodnoty jsou i horší. Na tyto zvraty jsme již zvyklí, i když nás to netěší. Musíme vyčkat a uvidíme, co nám přinese čas. Ve prospěch zuboženého kocourka Brumbálka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Brumbálek" v.s. 262021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.