Milovaný Brumbálek Srdíčkový nalezený za vraty útulku přišel v hluboké anémii, s vysokými ledvinovými hodnotami a tak dále. Absolvoval složitější léčbu, v které nadále pokračuje. Aktuální krevní zkouška byla v rámci hematologie parádní, ale v rámci biochemie nikoli. Jinými slovy super, klesl nám zánět v tělíčku a po anémii není ani památky, ale jedna z ledvinových hodnot je stále žalostně vysoko. Tím, že již není kocourek anemický, můžeme zacílit cílit na ledviny a kapat infuze. Uvidíme, co přinese milovanému Brumbálkovi čas a budeme věřit, že jen a jen to dobré. Ve prospěch zuboženého kocourka Brumbálka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Brumbálek" v.s. 262021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.