Slavnosti města Nový Jičín
sobota na náměstí

5.září 2015

www.novy-jicin.cz
www.mksnj.cz/slavnosti-mesta.html
www.facebook.com/slavnostnj

www.claymore.cz